מידות לג'ינס אנג'י


42 40 38 36 34 מידה
88 85 80 77 74 היקף מותניים
112 108 104 100 94 היקף יריכיים

המידות בס"מ*