פסים SHטבלת מידות ל


3 2 1 מידה
124 118 114 היקף חזה
66 63 61 אורך

המידות בס"מ*