פסים SHטבלת מידות ל


3 2 1 מידה
124 118 114 היקף חזה

המידות בס"מ*