SHIPPING


הפריטים היפים האיכותיים שהזמנת יגיעו אלייך בהתאם לבחירתך

משלוח עם שליח עד אלייך ללא עלות בהזמנה מעל 399 ₪

בהזמנות מתחת ל – 399 ₪ - שליח עד אלייך -ב 35 ₪

החלפות יתקבלו עד 14 יום מקבלת המשלוח 

החזרות יתקבלו עד 10 ימים מקבלת המשלוח ויינתן החזר כספי לאמצעי ששולם - מעל ל - 10 ימים יינתן שובר זיכוי

איסוף עצמי מהסטודיו – ללא עלות

חשוב לנו שתהני מהקנייה ולכן נעשה הכל כדי שההחלפה תתבצע בהקדם

It's Simple😊

  • החלפה עם שליח עד הבית בעלות של 35 ₪
(א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק
:ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן
1.ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה קבלת המוצר
ג. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכויו בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה
ד. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי
ה. זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל
ו. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר
ז. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר
:ח. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים
1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין
3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
4. אזל המוצר מהמלאי
ט. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה
י. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה
יא. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו
יב. עבור המוצרים הבאים לא ינתן החזר כספי: ספרים/מגזינים/מוצרי נייר הנמכרים ללא אריזה או מוצרים שערכם נמוך מ - 50 ₪
יג. קרדיט/ שובר מתנה יהיו בתוקף למימוש באתר ובסטודיו
יד. מבלי לגרוע מכלליות האמור ובהתאם לדין לא תתאפשר החלפה/החזרה של מוצר שניתן לשעתוק או שכפול
טו. במקרים של איסוף עצמי יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי בתוך 48 שעות מיום איסוף החבילה מחנות הדגל.
 
 
אספקה ומשלוחים

 

א. החברה מתחייבת לספק את הסחורה באמצעות חברות שילוח ,מסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש תעשה כך שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש ו/או קרוב ככל שניתן
ב. במידה והחברה ו/או חברת השליחויות לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש
'ג. שעות השליחות הינן בין השעות 08:00 ועד 17:00 בימים א' עד ה
ד. ללקוחות שננקב יום אספקה: והיה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא היתה נוכחות בוגר ביעד המבוקש, נציג חברת השליחויות ישאיר טלפון לקביעת מועד שליחות חדש. במקרה כזה השליחות החוזרת עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף
ה. זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש
ו. זמני אספקת המוצרים/השירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים - ימים א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים
:ז. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע המוצרים
3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה
4. סיבה הקשורה עם מבצע השליחות
 
אחריות החברה
א. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית
ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר
ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל
ד. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי
ה. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים
 
זכויות יוצרים
א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב
ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב
ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה
ה. השם "simple to wear", השם "אורלי לינקובסקי" וכן שם המתחםdomain name) ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש
ו. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן
ז. כל התוכן המילולי, אייקוניםICONS) ), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה
בכל שאלה או בעיה, אנחנו כאן בשבילך!
מוזמנת ליצור איתנו קשר –
בטלפון 04-6708040
בוואטסאפ 050-8292065
או במייל orlylin63@gmail.com